Course Brief

Race Distance: 3.3 Miles
The minimum age for this race is 9 years old on race day.

Enter Online

Course Map

Scroll Map Horizontally

Course Description

Now the route climbs slightly on an un-metalled road with bare rock in places before descending, and runs through a small ford before turning on to a normal lane. Descending on this small tarmacadam lane for 1/3 mile once again the course returns to run over farmland and farm tracks for over a mile. You are now running close to the railway with just a hedge separating you from the train. Once again you cross the railway via a bridge to run through farm buildings down the farm road to join the public road for about a mile and a half back to the finish field in Tywyn.

Disgrifiad o'r Cwrs

Erbyn hyn mae'r llwybr yn dringo ychydig ar ffordd heb fetel gyda chraig moel mewn llefydd cyn disgyn, ac yn rhedeg trwy fordd fach cyn troi ymlaen at lôn arferol. Gan ddisgyn ar y lôn fach hon tarmacadam am am 1/3 milltir unwaith eto mae'r cwrs yn dychwelyd i redeg dros dir fferm a thraciau fferm am dros filltir. Rydych chi nawr yn rhedeg yn agos at y rheilffordd gyda dim ond gwrych yn eich gwahanu o'r trên. Unwaith eto rydych chi'n croesi'r rheilffordd trwy bont i redeg trwy adeiladau'r fferm i lawr ffordd y fferm i ymuno â'r ffordd gyhoeddus am tua milltir a hanner yn ôl i'r cae gorffen yn Nhywyn.

Online Entry

Race Date

Sat 17th August, 2024

Race Edition

39th Annual Race

Race Location

Tywyn, Mid Wales

Ride Alongside the Race on the Talyllyn Railway!

Buy Tickets

Any Questions?

Visit Our FAQ's Page